Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าใช้บริการ ที่สมัครสมาชิก จำเป็นต้องศึกษา และอ่านกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อนเริ่มต้นวางเดิมพัน เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetvalleym7.com ที่เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

Term and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  2.  เว็บ ufabetvalleym7.com ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างหนาแน่น ไม่มีการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน
  3. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะทำการตัดสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกทันที
  4. ทางเว็บ ufabetvalleym7.com สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  5. ผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetvalleym7.com จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่เว็บ ufabetvalleym7.com ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  6. ผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของทางเว็บ ufabetvalleym7.comไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต หากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. ทางเว็บ ufabetvalleym7.com จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการเว็บ ufabetvalleym7.com ของเรา
  8. ผู้ใช้บริการได้สมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว หากไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 30 วัน จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
  9. หากผู้เข้าใช้บริการได้สมัครสมาชิกกับทางเว็บ ufabetvalleym7.com เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทาง เว็บufabetvalleym7.com
  10. หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@ufabetvalleym7.com